Professionaliteit met een menselijk karakter

Kiezen voor gerechtsdeurwaarders Verhulst - Van Moerkercke - Houet - Greeve is kiezen voor kennis, professionaliteit en ervaring met een menselijk karakter.

Gerechtsdeurwaarders Verhulst - Van Moerkercke - Houet - Greeve is een middelgroot kantoor dat bestaat uit een dynamisch team van medewerkers met 2 kantoren in het hart van de Antwerpse Kempen en 1 kantoor in de metropool Antwerpen. Met een dienstverlening op maat ondersteunen wij ondernemers en particulieren in onze regio en ver daarbuiten. Wij vullen de traditionele gerechtelijke invordering aan met een frisse kijk op de minnelijke invordering en de facturatiebemiddeling.

Als gerechtsdeurwaarders zijn wij bij uitstek de objectieve en onafhankelijke vertrouwenspersoon voor uw debiteurenopvolging.

Uw geld is onze zorg.

introbeeld

De gerechtsdeurwaarder in mensentaal

Als gerechtsdeurwaarder hebben wij een dubbele professionele identiteit. Enerzijds vervullen wij een openbaar en ministerieel ambt, wat betekent dat wij worden benoemd door de Koning, moeten beschikken over een diploma van licentiaat of master in de rechten en in ons optreden gebonden zijn door de Belgische wetgeving. Anderzijds zijn wij een vrij beroep zodat wij volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn in de uitoefening ervan. En dat komt alle partijen ten goede.

Wat we doen...

Gerechtsdeurwaarders Verhulst - Van Moerkercke - Houet - Greeve heeft een veelzijdig takenpakket. De kern? Het op een objectieve en respectvolle manier innen van openstaande vorderingen.

Eerstelijnsadvies

Wij adviseren u graag met betrekking tot het innen van openstaande vorderingen.

Facturatiebemiddeling en -ontzorging

Wij innen uw onbetaalde facturen en ontzorgen u van openstaande facturen.

Minnelijke invorderingen en invorderingen voor onbetwiste schuldvorderingen (IOS)

We versturen op uw verzoek aanmaningsbrieven voor het innen van onbetwiste schuldvorderingen en starten de IOS procedure op.

Uitvoering

We hebben de monopoliebevoegdheid op de gerechtelijke inningen en uitvoeringen. D.w.z., de tenuitvoerlegging van vonnissen, arresten, betalingsbevelen en alle andere uitvoerbare titels door middel van alle wettelijke middelen (beslag, loonbeslag, uithuiszetting,…).

Dagvaarding en Europese betalingsbevelprocedure (EBB)

Wij hebben de bevoegdheid om partijen op te roepen voor de rechtbank via dagvaarding. Dit kan onmiddellijk of wanneer een oproeping in verzoening geen resultaat gaf. Ook starten wij voor u Europese betalingsbevel-procedures op wanneer een van de partijen inwoner is van een andere Europese lidstaat.

Vaststelling en vrijwillig openbare verkopen

Wij stellen op uw verzoek een proces-verbaal van vaststelling op. En we hebben de bevoegdheid om roerende goederen openbaar te verkopen (= veiling).

De kracht van
Verhulst - Van Moerkercke - Houet - Greeve

kennis
Kennis van zaken
correcte en professionele service
Een correcte en professionele service
betrouwbare partner
Betrouwbare partner
resultaatgericht
Resultaatgericht

Onze visie

Open communicatie met onze klanten dragen we hoog in het vaandel, net als klanttevredenheid. En omdat we onderling vertrouwen heel belangrijk vinden, werken we met transparante tarieven. Op die manier komen onze klanten nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Wij zijn 100% verantwoordelijk voor het volledige incassoproces. Van de eerste aanmaning tot de gerechtelijke inning. Steeds met respect voor de maatschappelijke waarden en oog voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. 

Ons maatwerk verzekert uw groei!

Onze missie

Met kennis en gedrevenheid willen Gerechtsdeurwaarders Verhulst - Van Moerkercke - Houet - Greeve de groei en financiële gezondheid van ondernemingen in stand houden en stimuleren, met respect voor eenieders zijn.

Kunnen we u ergens mee helpen?
Wij staan voor u klaar!

U bent klant

U bent debiteur

Wij hebben beslist ons kantoor enkele dagen te sluiten tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode. Concreet zijn we onbereikbaar op maandag 26/12/2022 en op maandag 02/01/2023


Nous serons indisponibles le lundi 26/12/2022 et le lundi 02/01/2023 à cause des fêtes.